Projecten

🔋 BlueBird Power werkt aan de toekomst van energie! Het project Blue Bird Power V2G Flex Charger ontwikkelt een slim Home Energy Management Systeem (HEMS) dat gebruikmaakt van de batterijen van elektrische voertuigen (EV’s) en flexibele energiediensten levert. Hiermee kunnen pieken en dalen in energievoorziening worden overbrugd, waardoor bijgedragen wordt aan congestiemanagement en de flexibilisering van het energiesysteem. Het project wordt medegefinancierd door de Europese Unie.